Pieczarka Siedlecka

Banner podstrony

Jakość

Zobowiązanie do jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności jest ważną częścią celów Spółdzielni „Pieczarka Siedlecka”. Spełnienie wymagań klienta, bezpieczeństwo i zapewnienie określonej jakości naszych produktów a także ich zgodność z przepisami prawa oraz sukces ekonomiczny całej organizacji są podstawą naszego postępowania.
Osiągamy to poprzez:

 • wdrożenie i utrzymanie w magazynie centralnym Spółdzielni Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności opartego na standardzie IFS International Featured Standards,
 • wdrożenie i utrzymanie w gospodarstwach członkowskich Spółdzielni wymagań normy GLOBALG.A.P., modułu GRASP i oraz stałe wewnętrzne inspekcje gospodarstw w celu kontroli skuteczności wdrożonego systemu GLOBALG.A.P. (opcja 2), modułu GRASP,
 • ścisłe przestrzeganie uregulowań zawartych w naszej dokumentacji systemowej
  i wymaganiach prawnych,
 • stałe wewnętrzne inspekcje gospodarstw w celu kontroli skuteczności wdrożonego systemu GLOBALG.A.P., modułu GRASP,
 • poszerzenie kręgu bezpośrednich odbiorców w kraju i za granicą,
 • nie wywieranie negatywnego wpływu na środowisko naturalne,
 • przestrzeganie standardów etycznych,
 • stały monitoring parametrów mających wpływ na jakość, bezpieczeństwo, autentyczność oraz integralność wytwarzanej żywności,
 • ustanowienie, propagowanie i ciągłe doskonalenie kultury bezpieczeństwa żywności (food safety culture), tzn. ciągłe podnoszenie świadomości jakościowej i zdrowotnej naszych produktów zarówno u dostawców jak i pracowników firmy, poprzez wdrożenie i stosowanie zasad kultury produkcji bezpiecznej żywności
 • zapewnienie odpowiednich standardów higienicznych na wszystkich etapach procesu wytwarzania, magazynowania i dystrybucji,
 • ciągłe doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności i jakością,
 • ciągłe podnoszenie świadomości jakościowej i zdrowotnej naszych produktów zarówno u dostawców jak i pracowników firmy.
  Wszystkie nasze działania ukierunkowane są na osiągnięcie wymaganego przez klienta poziomu jakości naszych produktów, ich cenową konkurencyjność oraz terminowość dostaw.

Galeria

jakosc.jpg
jakość.jpg
Zrzut ekranu 2023-02-03 143210.jpg
Zrzut ekranu 2023-02-03 143237.jpg
Korzystając z serwisu zgadzasz się z polityką cookies